disk bulging

Disk Bulgingi; “Dejenere Disk” ve ya “Anüler Yırtık” hallerinde disk kapsülünün arka kısmından kabarması durumuna denmektedir. Disk Bulgingi, intervertebral disk yapılarındaki zedelenmeler olarak da tanımlanabilir.

Boyun, Sırt, Torakal ve Bel bölgesi omurlar arasında disk bulgingi oluşabilir. Bu durum genel olarak kronik bel ağrılarından sorumlu bir tablodur. Genellikle nörolojik sıkıntılara yol açmaz. Ancak kişilerde sürekli bel ağrısı yakınması ve sosyal huzursuzluğa neden olur. Kişi günlük yaşam kalitesinden uzaklaşır ve iş hayatındaki başarısı da belirgin oranda azalır.

Disk Bulging
Disk Bulgingi

Omurların arasındaki diskler tampon görevi görür. Omurganın hareketine izin verir ve şok emici, darbe emici özelliğe sahiptirler. Dış kısımlarında bulunan sağlam ve sıkı bağ doku liflerinden oluşan anulus fibrozus vardır. İç kısımlarında ise daha yumuşak jel kıvamında nükleus puplosus vardır. Diskler yıllar içinde, yaş ilerledikçe yıpranabilir. Su içeriği azalıp kıkırdağı sertleşebilir. Buna disk dejenerasyonu denir. Dejenerasyon, diskin dış kısmının normal sınırından öteye taşmasına yol açabilir. İşte bu taşma bulging’dir. Disk tüm arka kenarı boyunca hemen hemen simetrik taşma göstermişse “diffüz bulging” olarak ifade edilir. Taşmanın daha lokalize olması halinde fokal bulging ya da geniş tabanlı protrüzyon olarak tanımlanabilir.

Bulging tespit edildiğinde hastalara “bel fıtığı başlangıcı” olarak açıklanabilmektedir. Genel olarak bel fıtığı MR görüntüleri disk taşmasının derecesine göre bulging, protrüzyon, ekstrüzyon, sekestrasyon şeklinde sınıflanır. Bulging ile protrüzyonun farkı şudur: Bulging, diskin ya tüm kenar boyunca (diffüz) ya da tüm kenar boyunca olmasa da yine de uzun bir hat boyunca (fokal) komşu omur kemiği sınırlarını aşarak taşma yapmasıdır. Protrüzyon ise daha lokalize olarak diskin taşma yapmasıdır. Disk yıpranması (dejenerasyon) ile diskin esnekliği azalır, arka kenar boyunca omurilik kanalına doğru taşma görüntüsü verebilir. Yıpranma ilerlerse, diskin dış çeperindeki lifler yırtılırsa ve buna bağlı olarak asimetrik bir çıkıntı oluşursa protrüzyon olarak tanımlanır ki bu durum bel fıtığının ilk evresi olarak kabul edilebilir.

Disk Bulgingi cerrahisinde kullanılan teknikler

Disk Bulgingi gelişen kişilerde uygulanabilecek genel cerrahi teknikler arasında açık cerrahiler ve minimal invaziv mikrocerrahi teknikleri gelmektedir.

Bu girişimler kişiyi uzun vadeli istirahat etmeye sevk etmektedir. Kişi uzun süreli istirahat sürecinde iş kaybı ve sosyo-ekomonik kayıplar da yaşar. Klasik cerrahi girişimlere alternatif olarak gelişmiş tıp teknolojisinde Perkütan Hidrodiskektomi, bu tür “Lomber Disk Bulgingi” olan kişilerin tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Bel fıtıklarında cerrahi teknikler

Perkütan Hidrodiskektomi ile bel fıtığı cerrahisi yanı sıra Beyin Cerrahinin diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

İlginizi çekebilir

Dejenere Disk / Black Disc

Dejenere Disk” veya “Black Disc”; omurlar arasında bulunan her bir diskin tek başına veya birden fazlasının aynı anda su içeriklerini yitirmesidir. Bu durumlarda disk materyali yumuşayabilir, disk MR görüntülemede siyahlaşmış hal alır. Bu tür diskler sürekli olarak iş yaptığınızda Kronik bel ağrılarına neden olurlar. Normal şartlarda bu diskler açık cerrahi yöntemler ile de ameliyat edilmezler. Perkütan Hidrodiskektomi bu tür lomber dejenere disk hastalıklarının tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. DEVAMI

Video

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle