Disk Bulgingi; “Dejenere Disk” ve ya “Anüler Yırtık” hallerinde disk kapsülünün arka kısmından kabarması durumuna denmektedir. İntervertebral disk yapılarında gelişen zedelenmeler olarak tanımlanır. Genellikle boyun, sırt, torakal ve bel bölgesi omurları arasında disk bulgingi oluşur. Bu durum genel olarak kronik bel ağrılarından sorumlu bir tablodur. Genellikle nörolojik sıkıntılara yol açmaz. Ancak kişilerde sürekli bel ağrısı yakınması ve sosyal huzursuzluğa neden olur. Kişi günlük yaşam kalitesinden uzaklaşır ve iş hayatındaki başarısı da belirgin oranda azalır.

Disk Bulging
Disk Bulgingi

Omurların arasındaki diskler tampon görevi görür. Omurganın hareketine izin verir ve şok emici, darbe emici özelliğe sahiptirler. Dış kısımlarında bulunan sağlam ve sıkı bağ doku liflerinden oluşan anulus fibrozus vardır. İç kısımlarında ise daha yumuşak jel kıvamında nükleus puplosus vardır. Omurlar arasındaki diskler yaş ilerledikçe yıpranmaktadır. Disk içerisindeki sıvı içeriği azalıp kıkırdağı sertleşir. Buna disk dejenerasyonu denir. Dejenerasyon, diskin dış kısmının normal sınırından öteye taşmasına yol açar. İşte bu taşma bulging’dir. Disk tüm arka kenarı boyunca simetrik taşma göstermişse diffüz bulging olarak tanımlanır. Taşmanın daha lokalize olması halinde fokal bulging ya da geniş tabanlı protrüzyon olarak tanımlanır.

Bulging tespit edildiğinde hastalara “bel fıtığı başlangıcı” olarak açıklanabilmektedir. Bel fıtıkları, MR görüntülerinde disk taşmasının derecesine göre bulging, protrüzyon, ekstrüzyon, sekestrasyon olarak tanımlanır. Bulging ile protrüzyonun farkı şudur: Bulging, diskin ya tüm kenar boyunca (diffüz) ya da tüm kenar boyunca olmasa da yine de uzun bir hat boyunca (fokal) komşu omur kemiği sınırlarını aşarak taşma yapmasıdır. Protrüzyon ise daha lokalize olarak diskin taşma yapmasıdır. Disk yıpranması (dejenerasyon) ile diskin esnekliği azalır. Omurilik kanalındaki arka kenar boyunca taşma görüntüsü verir. Bu görüntüye göre genellikle yıpranma ilerlemiştir. Dış liflerde yırtılmalar olur. Buna bağlı olarak asimetrik bir çıkıntı oluşursa protrüzyon olarak tanımlanır. Protrüzyon bel fıtığının ilk evresidir.

Disk Bulgingi cerrahisinde kullanılan teknikler

Genel cerrahi teknikler arasında açık cerrahiler ve minimal invaziv mikrocerrahi teknikleri gelmektedir. Bu girişimler kişiyi uzun vadeli istirahat etmeye sevk etmektedir. Kişi uzun süreli istirahat sürecinde iş kaybı ve sosyo-ekomonik kayıplar da yaşar. Klasik cerrahi girişimlere alternatif olarak gelişmiş tıp teknolojisinde Perkütan Hidrodiskektomi, bu tür “Lomber Disk Bulgingi” olan kişilerin tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Perkütan Hidrodiskektomi ile bel fıtığı cerrahisi yanı sıra Beyin Cerrahinin diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Dejenere Disk / Black Disc

Omurlar arasındaki disklerin tek başına ya da birden fazlasının su içeriğini yitirmesi Dejenere Disk denir. Disklerin su içeriğini kaybettiği durumlarda disk materyali yumuşar. Disk MR görüntülemede siyahlaşmış hal alır. Bu tür diskler sürekli olarak iş yaptığınızda Kronik bel ağrılarına neden olurlar. Normal şartlarda bu diskler açık cerrahi yöntemler ile de ameliyat edilmezler. Perkütan Hidrodiskektomi bu tür lomber dejenere disk hastalıklarının tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. DEVAMI

Video

Perkutan Hidrodiskektomi Uygulaması

Benzer Gönderiler