Disk Bulgingi; “Dejenere Disk – Black Disc” ya da “Anüler Yırtık” hallerinde disk kapsülünün arka kısmından kabarması durumuna denmektedir. İntervertebral disk yapılarında gelişen zedelenmeler olarak da tanımlanır. Genellikle boyun, sırt, torakal ve bel bölgesi omurları arasında disk bulgingi oluşur. Bu durum genel olarak kronik bel ağrılarından sorumlu bir tablodur. Genellikle nörolojik sıkıntılara yol açmaz. Ancak kişilerde sürekli bel ağrısı yakınması ve sosyal huzursuzluğa neden olur. Kişi günlük yaşam kalitesinden uzaklaşır ve iş hayatındaki başarısı da belirgin oranda azalır.

Disk Bulgingi
Disk Bulgingi

Omurgadaki diskler, omurlar arasında bir tampon görevi üstlenirler. Bu diskler, omurganın hareketini sağlayarak şok emici bir özellik taşırlar. Dış kısımları sıkı bağ dokusu liflerinden oluşan bir yapının, yani anulus fibrozus dokusunun bulunduğu sağlamdır. İç kısımlarında ise daha yumuşak bir jel kıvamında nükleus puplosus bulunur. Ancak zamanla, omurlar arasındaki diskler yıpranır. Disk içindeki sıvı azalır ve kıkırdak sertleşir, bu duruma disk dejenerasyonu denir. Dejenerasyon, diskin dış sınırlarının aşılmasına ve taşmasına yol açabilir; bu duruma “bulging” denir. Diskin tüm arka kenarı boyunca simetrik bir taşma gösterdiğinde bu, “diffüz bulging” olarak adlandırılır. Taşmanın daha sınırlı olduğu durumlarda ise “fokal bulging” veya “geniş tabanlı protrüzyon” olarak adlandırılır.

Bulging tespit edildiğinde hastalara “bel fıtığı başlangıcı” olarak açıklanabilmektedir. Bel fıtıkları, MR görüntülerinde disk taşmasının derecesine göre bulging, protrüzyon, ekstrüzyon, sekestrasyon olarak tanımlanır. Bulging ile protrüzyonun farkı şudur: Bulging, diskin ya tüm kenar boyunca (diffüz) ya da tüm kenar boyunca olmasa da yine de uzun bir hat boyunca (fokal) komşu omur kemiği sınırlarını aşarak taşma yapmasıdır. Protrüzyon ise daha lokalize olarak diskin taşma yapmasıdır. Disk yıpranması (dejenerasyon) ile diskin esnekliği azalır. Omurilik kanalındaki arka kenar boyunca taşma görüntüsü verir. Bu görüntüye göre genellikle yıpranma ilerlemiştir. Dış liflerde yırtılmalar olur. Buna bağlı olarak asimetrik bir çıkıntı oluşursa protrüzyon olarak tanımlanır. Protrüzyon, bel fıtığının ilk evresidir.

Disk Bulgingi etkileri nasıl belli olur?

Disk bulgingi, disklerin dış tabakasının yırtılması veya aşınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, disklerin içerisindeki jel benzeri madde (nükleus pulposus) disklerin dış tabakasından çıkarak sinir köklerine baskı yapmaktadır. Şiddetli ağrıya, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur.

Bulging etkileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerde hiçbir semptom görülmezken, bazı kişilerde şiddetli ağrı ve diğer semptomlar ortaya çıkar. Disk bulgingi semptomları aşağıdaki gibidir:

  • Şiddetli bel ağrısı: Disk bulgingi, bel bölgesinde ağrıya neden olabilmektedir. Bu bel ağrıları, kalçalara veya bacaklara da yayılabilmektedir.
  • Uyuşma veya karıncalanma: Sinir köklerine baskı yapması nedeniyle disk bulgingi, uyuşma veya karıncalanma hissi yaratabilmektedir.
  • Güçsüzlük: Disk bulgingi nedeniyle sinir köklerine baskı yapması sonucu kaslarda güçsüzlük hissedilmektedir.
  • Koordinasyon problemleri: Disk bulgingi nedeniyle sinir köklerine baskı yapması sonucu koordinasyon problemleri yaşanabilmektedir.
  • Mesane ve bağırsak sorunları: Disk bulgingi, sinir köklerine baskı yaparak mesane ve bağırsak fonksiyonlarını da etkileyebilmektedir.

Disk bulging semptomları, genellikle belirgin bir neden olmadan ortaya çıkmaktadır. Eğerşüphe varsa, bir uzman doktor tarafından gerekli muayene ve tetkikler yapılmalıdır.

Disk Bulgingi cerrahisinde kullanılan teknikler

Genel cerrahi teknikler arasında açık cerrahiler ve minimal invaziv mikrocerrahi teknikleri gelmektedir. Bu girişimler kişiyi uzun vadeli istirahat etmeye sevk etmektedir. Kişi uzun süreli istirahat sürecinde iş kaybı ve sosyo-ekomonik kayıplar da yaşar. Klasik cerrahi girişimlere alternatif olarak gelişmiş tıp teknolojisinde Perkütan Hidrodiskektomi, bu tür “Lomber Disk Bulgingi” olan kişilerin tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. Bu gibi durumlarda açık cerrahi uygulamalarına da yönelmek gerekir.

Perkütan Hidrodiskektomi ile bel fıtığı ameliyatları yanı sıra beyin cerrahinin diğer tedavi seçenekleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Dejenere Disk / Black Disc

Omurlar arasındaki disklerin tek başına ya da birden fazlasının su içeriğini yitirmesi Dejenere Disk denir. Disklerin su içeriğini kaybettiği durumlarda disk materyali yumuşar. Disk MR görüntülemede siyahlaşmış hal alır. Bu tür diskler sürekli olarak iş yaptığınızda Kronik bel ağrılarına neden olurlar. Normal şartlarda bu diskler açık cerrahi yöntemler ile de ameliyat edilmezler. Perkütan Hidrodiskektomi bu tür lomber dejenere disk hastalıklarının tedavisinde çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. DEVAMI

Video

Op Dr Mustafa AKGÜN – Perkütan Hidrodiskektomi Uygulaması

Benzer Gönderiler