Bel fıtığı, bel bölgesindeki omurlar arasında yer alan disklerin sıkışması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu diskler, omurlar arasında bulunan jölemsi bir yapıya sahiptir ve bel bölgesindeki hareketleri destekleyerek şok emici görevi görürler.

Bel bölgesinde oluşan ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler, fıtığın boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir.

Bir hastaya bel fıtığı teşhisi koymak için fizik muayene ve radyolojik tetkikler yapılmalıdır. Duruma bağlı olarak, tedavi seçenekleri arasında ilaç, fizik tedavi, bel egzersizleri, epidural enjeksiyonlar bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda hasta nadiren cerrahi müdahaleye yönlendirilmektedir.

Bel fıtıklarının başlıca belirtileri nelerdir?

Bel fıtığı oluşumuna neden olan unsurlar sıralandığında ortaya çıkan belirtileri şunlardır:

 • Bel ağrıları: Bel fıtığı oluşumunun en belirgin etkisi bel ağrıları ile birlikte kendini göstermektedir. Ağrı genellikle bel bölgesinde hissedilmektedir. Ancak kalça, bacak veya ayaklara da yayılabilmektedir.
 • Uyuşma ve karıncalanma: Bel fıtığı, hasar gören sinirlerin uyarılması nedeniyle uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilmektedir. Bu belirtiler genellikle bacak veya ayaklarda hissedilmektedir.
 • Kas güçsüzlüğü: Bel fıtıkları, etkilenen bacak veya ayakta kas güçsüzlüğüne neden olur. Bu durum, yürüme veya hareket etme yeteneğini kısıtlar. Buna düşük ayak (foot-drop) da denir. Bir anlamda felç tablosu ortaya çıkmaktadır.
 • Reflekslerde değişiklik: Sinirlerin hasar görmesi nedeniyle tendon reflekslerinde değişikliklere ve refleks kayıplarına neden olabilmektedir.
 • İdrar veya bağırsak kontrolünde sorunlar: Nadir durumlarda, bel fıtığı idrar veya bağırsak kontrolünde sorunlara neden olabilmektedir.

Fıtık belirtileri, fıtığın büyüklüğüne, yeri ve etkilediği sinirlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu tür semptomları yaşayan bireyler, bir doktora başvurmayı düşünmelidir.

Bel Fıtığı
Bel Fıtığı

Hangi durumlar bel fıtığı olmaya neden olur?

Bel fıtığı olmak pek çok etkene bağlıdır. Bunların başında aşırı kilo, dengesiz yük taşıma ve duruş bozukluğu en bilinenler arasındadır. Kişi günlük yaşamında, gerek çalışma hayatında gerekse ev işlerinde ağır eşya taşımak durumunda kalmaktadır. Böyle durumlarda yapılacak dengesiz bir hareket bel fıtığına sebep oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bel fıtığı sağlımızın yanısıra yaşam kalitemizde oldukça olumsuz etkiler.

Bel fıtıkları, erken dönemde kontrol altına alınmaz ise bireyin sosyal hayatını ciddi anlamda kısıtlayabilmektedir. Kişi bu süreçte kaçınması gerektiği durumlar;

 • ağır çalışma ortamı,
 • ağır spor yapma,
 • aşırı hareket etme,
 • uzun süreli oturma,
 • uzun süreli ayakta kalma gibi davranışlar sergilediğinde fıtık oluşumu hızlanır.

Eğer ki teşhis edilemez ve erken müdahale yapılmayan fıtıklarda ileri seviyede ayak düşüklüğü “foot-drop” gelişebilmektedir.

Bunun nedeni, fıtığın sinir köküne baskı yapmasından kaynaklanır. Bu, bacağa doğru gitmesi gereken ve bacak kaslarının hareketini kontrol eden EMG sinyallerinin azalmasına yol açmaktadır. EMG sinyalleri, beyinden gelen komutlardır. Beyin, bir hareketin nasıl gerçekleşeceğini düşünür ve sinir sistemi aracılığıyla bu komutları ilgili bölgeye iletir. Eğer bu iletişim yolunda bir sorun yoksa, komutlar hedefe doğrudan ulaşır ve kaslar hareket için gereken kasılmayı sağlar. Ancak sinir üzerinde disk basısı varsa, bacaklardaki kasılma yetersiz olacağından, istenen hareket gerçekleşmez. Bu durum, kişinin bacağını ve ayağını tam anlamıyla kullanamamasına neden olur. Hastalığın ilerlemesi durumunda ise kısmi felç riski söz konusu olabilmektedir. Bu durumu önlemek için cerrahi müdahale seçenekleri değerlendirilmelidir.

Bel fıtığı çeşitleri

Durum, konum ve boyutlarına ve hatta pozisyonlarına göre bel fıtıkları göre farklı adlandırılmaktadır. Erken dönem fıtıklar başlangıç olarak adlandırılmaktadır. İleri safhada olanlar ise fıtığın sinir üzerindeki yarattığı bası, konumunun bozukluğuna ve biçimine göre sınıflandırılmaktadır. Bu tip fıtıklar;

Bel fıtıklarında cerrahi teknikler

Bel fıtığı vakalarına göz attığımızda, genellikle cerrahi müdahalenin gereklilik arz ettiği görülür. Ana hedef, fıtığın sinir üzerindeki baskısını hafifletmek olduğundan, genellikle disk mesafesinden fıtığın çıkarılması gerekmektedir. Önceden, en yaygın kullanılan yöntem açık cerrahiydi. Bununla birlikte, tıbbi teknolojilerin sürekli gelişimi, bir dizi yeni teknik ve yöntemin uygulanmasına olanak sağlamıştır. Bunların arasında:

 • Mikrocerrahi
 • Açık cerrahi
 • İmplant cerrahisi
 • Stabilizasyon cerrahisi bulunur.

Perkütan Hidrodiskektomi ile bel fıtıkları cerrahisi yanı sıra diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Video

Benzer Gönderiler