Anüler yırtık

Anüler Yırtık

Lomber disklerin genel olarak bir veya ikisi birden ters bel hareketi, ağır ve dengesiz yük kaldırma, travma gibi nedenlerle yırtılmaktadır.

Disk kapsülü içinde meydana gelen yırtılma çok şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Neredeyse kişinin tüm hareketlerini kısıtlamaktadır. Bu tür sorunlarda tedavi süreci uzun zaman almaktadır. Normal şartlarda bu tip disklerde “açık cerrahi yöntemleri” ile müdahale edilmez.

Bu gibi Lomber Disk Hastalığı (LDH) bulunan kişilerin cerrahi olarak tedavilerinde “Perkütan Hidrodiskektomi” tekniği uygulanabilmekte ve kişiler rahat bir yaşam sürdürebilmektedirler.